Els van der Laan

Els van der Laan-Meijer (1955) heeft zich als landschapsarchitect gespecialiseerd in de architectuur van het groene erfgoed. Het verleden vormt voor haar de inspiratie voor het opstellen van toekomstplannen voor historische cultuurlandschappen, parken en tuinen. Vanaf 1981 heeft zij bij Buro Maas te Zeist zich kunnen verdiepen in de landgoederen en buitenplaatsen van de provincie Utrecht. Vanaf 1990 werkt zij met haar buro N0.0RDPEIL landschap.erfgoed onder andere aan herstel- en reconstructieplannen van de historische parken en tuinen, in het bijzonder de landschapsparken van Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Naast de publicatie Roodbaards Rijkdom (BONAS, 2012) heeft het geresulteerd in een netwerkproject Noordelijke Lustwarande, waarbij de verbinding wordt gelegd met de historische parken en tuinen en het Noord-Nederlandse en -Duitse Waddenlandschap. Vanaf 2014 werkt ze aan haar promotieonderzoek naar de karakteristieke kenmerken van het handschrift van Roodbaard om zijn oeuvre te kunnen identificeren en registreren als onderdeel van het Noord-Nederlandse cultuurlandschap. Samen met Karin Bevaart heeft zij in 2015 de Groene Heritage, adviesgroep voor groen erfgoed, opgericht om onderzoek te verrichten naar de landschapsparken in Overijssel en in het bijzonder van de architect Georg Anton Blum.

Willemieke Ottens

Willemieke Ottens (1987) heeft zich als architectuur- en landschapshistoricus gespecialiseerd in het groene erfgoed van buitenplaatsen en landgoederen. Vanuit een interdisciplinaire aanpak houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van historische ontwikkelingen, om zo de vele verhalen en betekenissen van deze bijzondere plekken te kunnen uitdragen, waarderen en behouden voor toekomstige generaties. Vanaf 2010 werkt zij bij N0.0RDPEIL landschap.erfgoed onder andere aan tuinhistorische onderzoeken en herstelplannen van historische tuinen en parken. Samen met Els van der Laan-Meijer heeft zij onderzoek gedaan naar het oeuvre van Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851), architect van landschapsparken van in de drie noordelijke provincies. Dit onderzoek heeft in 2012 geleid tot de publicatie Roodbaards Rijkdom (BONAS). Vanaf 2017 werkt zij aan een promotieonderzoek, waarmee zij meer inzicht beoogd te verschaffen in de twintigste-eeuwse sociaalmaatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling van landgoederen in de context van de transformaties van het Nederlandse landschap.

Jelmer Bokma

Jelmer Bokma (1983) heeft zich na zijn opleiding bouwkunde (stedenbouw) aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gespecialiseerd in cartografie en DTP. Vanaf 2006 werkt hij in Sneek bij N0.0RDPEIL landschap.erfgoed aan projecten op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. Zijn uitdaging ligt in het aantrekkelijk en interactief verbeelden van eindproducten, waarbij het beeldmateriaal en de toelichtende teksten op een aantrekkelijke manier worden gecombineerd. Hij zoekt hiervoor constant naar innovatieve digitale methodes, zoals het gebruik van het Actuele Hoogtebestand Nederland in combinatie met oude kaarten, dat verrassende (nieuwe) beelden oplevert.

Hester Wolters

Hester Wolters is in 2017 het team van N0.0RDPEIL komen versterken als bureaumanager communicatie en organisatie en kwam hierdoor ook in aanraking met adviesbureau Groene Heritage. Door middel van nieuwe inzichten en verworven kennis, wordt de kwaliteit en het beleid binnen de verschillende bureaus nog verder geoptimaliseerd. Haar expertise op het gebied van communicatie en social media wordt voornamelijk ingezet op het gebied van digitale communicatie en het (door)ontwikkelen van diverse social mediakanalen/websites, zowel intern als extern.