PROJECT VAN GRAFHEUVELS TOT HEERLIJKHEID

Het verhaal van de historische buitenplaatsen van Steenwijkerland

Steenwijkerland bestaat uit een bijzonder gevarieerd cultuurlandschap met vele aardkundige, archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische schatten, waaronder een aantal havezaten, landgoederen en buitenplaatsen.

 

In dit project zijn de historische ontwikkeling en ruimtelijke karakteristieken van de landschapsparken van Heerlijkheid De Eese (Eesveen), buitenplaats Huize De Bult (De Bult), landgoed De Oldenhof ( Vollenhove), havezathe Oldruitenborgh (Vollenhove) en Villa Rams Woerthe (Steenwijk) onderzocht, gedeeltelijk hersteld en waar mogelijk beter toegankelijk gemaakt. Op basis van het historisch en ruimtelijk onderzoek zijn voor de vijf parken brochures opgesteld voorzien van wandelkaarten en historische informatie over de locaties. Bij De Eese en De Oldenhof heeft het project bovendien geleid tot herstelwerkzaamheden aan de landschapsparken.

 

Het project, waarin onderzoek, uitvoering en publieksbereik is gecombineerd, is gehonoreerd door bijdragen van de Provincie Overijssel in het kader van ‘Het Verhaal van Overijssel’, de Gemeente Steenwijkerland, het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds, De Eese BV en de Stichting Oldenhof.

Huize de Bult

Rapportage
wandelkaart
brochure

Heerlijkheid De Eese

Rapportage
wandelkaart
brochure

Landgoed de Oldenhof

Rapportage
wandelkaart
brochure

PROJECT GROENE PARELS IN OVERIJSSEL

Het verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).  Dit bijzondere groene erfgoed heeft een grote stempel gedrukt op de verschijningsvorm van het Overijsselse landschap. Vele tuinarchitecten, hoveniers én eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Een aantal tuinen en parken die in deze periode werd aangelegd, is nog gaaf bewaard gebleven, van andere parken zijn slechts relicten over en soms is er niets meer aanwezig. Nog altijd is er weinig kennis van en bewustzijn voor de ruimtelijke architectonische kwaliteiten en bijzondere verhalen van deze landschapsparken. Het project Groene Parels in Overijssel is opgestart om dit te vergroten. In drie onderdelen is nauw samengewerkt met verschillende Overijsselse partijen (Overijssels Particulier Grondbezit, Groene Monumentenwacht, Landschap Overijssel, Marketing Overijssel en Uitgeverij Waanders).

I              ONDERZOEK – uitgevoerd door Groene Heritage

Onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken en de historische ontwikkeling van de landschapsparken met als doel om meer informatie te krijgen over de karakteristieke kenmerken van de landschapsparken en over de mensen die als opdrachtgever en als tuinarchitect betrokken waren.

II             UITVOERING – uitgevoerd door Groene Monumentenwacht

Uitvoering van herstelwerkzaamheden, waardoor de beleefbaarheid en bereikbaarheid van Overijsselse landschapsparken versterkt kan worden

III            PUBLIEKSBEREIK – uitgevoerd door Waanders en Groene Heritage

Publiceren van boek met overzichtskaarten met als doel om het publieksbereik voor deze landschapstuinen en parken te vergroten.

BOEK GROENE PARELS IN OVERIJSSEL

Wandelen door lommerrijke landschapsparken 1780-1830

Het toegepaste onderzoek Groene Parels in Overijssel is in 2019 gebundeld en gepubliceerd in het gelijknamige boek: Groene Parels in Overijssel. De publicatie brengt de rijke collectie in beeld van landschapsparken die in de periode 1780 tot 1830 in Overijssel werden aangelegd. In deze collectie schuilen bijzondere verhalen van prachtige locaties in een gevarieerd landschap, van toonaangevende tuinarchitecten en bijzondere opdrachtgevers, van stadsparken en buitenplaatsen en van diverse ontwerptekeningen en gedetailleerde oude kaarten.

Het boek biedt een breed overzicht van de verrassende groene rijkdom die Overijssel al omstreeks 1830 bezat. Deze romantische wereld wordt rijk geïllustreerd aan de hand van oude en nieuwe beelden, waaronder vele nieuwe kaarten waarin de historische situatie gecombineerd wordt met het reliëf van het huidige landschap.

Het boek ‘Groene Parels in Overijssel’ kan via uitgeverij Waanders & de Kunst besteld worden.

ACTIVITEITEN GROENE PARELS IN OVERIJSSEL 2019

Om de nieuwe verhaallijnen en nieuwe kaartbeelden met een breed publiek te delen worden in 2019 diverse activiteiten georganiseerd.

10 juni – Dag van het Kasteel

Tijdens de Dag van het Kasteel op 10 juni, werden er op drie locaties    wandel – lezingen georganiseerd. Dankzij de combinatie van een korte presentatie en wandeling was het mogelijk om de conclusies uit het onderzoek daadwerkelijk tijdens de rondwandeling te ervaren.

13 December – Lezing Groene Parels Overijssel tijdens Erfgoedplatform Zwolle (HCO)

Overijssel heeft een unieke collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. In deze collectie schuilen bijzondere verhalen van prachtige locaties in een gevarieerd landschap, van toonaangevende tuinarchitecten en bijzondere opdrachtgevers, van stadsparken en buitenplaatsen en van diverse ontwerptekeningen en gedetailleerde oude kaarten.  

Aan de hand van oude kaarten en nieuwe verhalen wordt u tijdens deze avond meegenomen in deze bijzondere wereld van het groene erfgoed.

Sprekers: Els van der Laan en Willemieke Ottens

Locatie: Waanders, Achter de Broeren 1-3