ONDERZOEK | ADVIES | DNA METHODIEK

GROENE HERITAGE

Groene Heritage

..is een adviesgroep met expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschaps- en architectuurhistorie, historische geografie, archeologie, landschapsarchitectuur en (bos)beheer. Als adviesgroep richten we ons op relevante actuele vraagstukken over het behoud, beheer en benutten van (groen) erfgoed. Daarbij werken we op verschillende schaalniveaus; van de schaal van cultuurlandschappen tot historische parken en tuinen. Voor ons is zowel de historische, huidige als de toekomstige situatie van belang; van waardestellingen van de huidige situatie tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor onder andere het recreatieve gebruik.

Het verhaal van het verleden vormt de inspiratie voor toekomstige gebiedsimpuls. Het DNA van het groene erfgoed, de karakteristieke kenmerken van de historische landschappen, parken en tuinen met de monumentale dorpen/steden, vormt de inspiratiebron voor het restaureren, reconstrueren en revitaliseren van erfgoed op basis van een haalbare uitvoeringstrategie. Inspirerende rapportage met hoogwaardige cartografische visualisatie is één van onze producten. We delen graag onze kennis en werken samen met bewoners en ondernemers aan de potentiele mogelijkheden die het erfgoed biedt.

Els van der Laan - Landschapsarchitect BNT
Karin Bevaart
Willemieke Ottens - Landschapshistoricus MA
Jelmer Bokma - Cartografie/DTP-er
Hester Wolters

Actueel

LANDSCHAPSPARKEN OVERIJSSEL

Groene Parels in Overijssel brengt de rijke collectie in beeld van landschapsparken die in de periode 1780 tot 1830 in Overijssel werden aangelegd.

In deze collectie schuilen bijzondere verhalen van prachtige locaties in een gevarieerd landschap, van toonaangevende tuinarchitecten en bijzondere opdrachtgevers, van stadsparken en buitenplaatsen en van diverse ontwerptekeningen en gedetailleerde oude kaarten.

Binnenkort meer over dit bijzondere boek wat in april 2019 verschijnt.

  • Els van der Laan - 06 11355090 |
  • Karin Bevaart - 06 45606819 |
  • info@groeneheritage.nl