PROJECTEN

 

ERFGOEDLANDSCHAP

Noordelijke Lustwarande
Netwerkproject voor het recreatief-toeristisch gebruik van groene erfgoed als verbinding tussen monumentale steden en dorpen in het Noord Nederland en in het Noordwest Duitsland

Nieuwe Kijk op dorpsplannen (tijdschrift, inkijkexemplaar)
Toepassen ontwerpmethodiek op basis van historische identiteit van dorpen (het dorps-DNA ©)

BUITENPLAATSEN EN LANDGOEDEREN

Roodbaards Rijkdom
Ontwerponderzoek buitens en tuinen van Noord Nederland (Lucas Pieters Roodbaard, 1782-1851)

Staniastate Oenkerk

Historie en toekomstperspectief

Heremastate Joure
Historie en toekomstperspectief, reconstructieplan en uitvoeringsplan

Martenatuin Franeker
Historie en toekomstperspectief, inrichtingsschets en beheer- en onderhoudsmaatregelen

De Nieuwe Aanleg Wolvega

Historie en toekomstperspectief

Fraeylemaborg, levende historie, 2009
Historisch onderzoek tuin en park met maatregelenplan

Brakkenstein, Nijmegen, 2012
Tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en herstel- en onderhoudsmaatregelen


Nebo-klooster, Nijmegen, 2012

Tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en herstel- en onderhoudsmaatregelen

FUNERAIR ERFGOED (BEGRAAFPLAATSEN)

Groene Kerkhoven Fryslân
Een verkenning naar de typologie van kerkhoven in Fryslân

HERBESTEMMING ERFGOED

Landschapsplan Uniastate Bears en omgeving, 1991
Herbestemming van het stateterrein

Minilandschapsbeleidsplan Nienoord Leek, 1995
Historisch onderzoek en beschrijving van het landgoed en omliggend landschap