PRODUCTEN

Ambitiekaart erfgoed
Waddenpark Fryslân

Archeologische verwachtingskaart

Beeldkwaliteit historisch landschap
Gemeente Littenseradiel

Benuttingsanalyse erfgoed
Benuttingsanalyse Drenthe

Cultuurhistorische inventarisatie
Groene kerkhoven Fryslân

Cultuurhistorisch advies
De Oldenhof,  Vollenhove

DNA methode erfgoed
Nieuwe Kijk op Dorpsplannen

Erfgoedbeleid
Minilandschapsbeleidsplan Nienoord Leek

Erfgoedvisies
Noordelijke Lustwarande

Gebiedsontwikkeling
Kop van Holland

Groene BRIM
Buitenplaats Aerwinkel Posterholt

Herbestemmen erfgoed
Uniastate Beers (Fr.)

Herstel en onderhoudsplannen
Overtuin Oranjewoud Heerenveen

Historisch onderzoek met waardestelling
Fraeylemaborg Slochteren               

Landschapsbiografie
Hoog Buurlo

Onderzoek
Dijkenonderzoek Fryslân

Ontwikkelingsagenda voor erfgoed
Rondje Fraeylemaborg Slochteren

Participatie bewoners en ondernemers
Verhaal van dijk tot dijk

Reconstructie en inrichting
Heremastate Joure

Ruimtelijke onderbouwing                                       

Toeristische gebruikerskaart erfgoed
Verhaal van dijk tot dijk

Tuinhistorisch onderzoek
Fogelsanghstate Veenklooster