ONDERZOEK | ADVIES | ONTWERP

GROENE HERITAGE

adviesbureau voor groen erfgoed

Actueel

BOEKPRESENTATIE LANDSCHAPSPARKEN IN OVERIJSSEL

Op 3 april jl, werd het boek ‘Groene Parels in Overijssel, wandelen door lommerrijke landschapsparken’, gepresenteerd op Landgoed Vilsteren. Dit is een onderzoeksproject op initiatief van de Groene Heritage.  In dit boek worden ruim vijftig landschapsparken letterlijk in beeld gebracht. Oude kaarten zijn gebruikt om nieuwe verhalen te vertellen. De combinatie van deze oude kaarten met de reliëfkaarten van het actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geeft een prachtig nieuw kaartbeeld van deze landschappen. Samen met de uitgebreide beschrijving van elk park, oude tekeningen en ansichtkaarten en hedendaagse foto’s geeft dit boek een rijk beeld van de Overijsselse tuinarchitecthistorie uit de periode van 1780 tot 1830.

Het eerste exemplaar werd gisteren in ontvangst genomen door graaf Max van Rechteren Limpurg, van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Uiteraard werd de middag afgesloten door een mooie wandeling door het park van Landgoed Vilsteren.

Het boek ‘Groene Parels in Overijssel’ kan via uitgeverij Waanders & de Kunst besteld worden.

Groene Heritage

Groene Heritage is een adviesgroep met expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschaps- en architectuurhistorie, historische geografie, landschapsarchitectuur en (bos)beheer. Vanuit het toegepaste onderzoek richten we ons op relevante, actuele vraagstukken over het behoud, beheer en benutten van (groen) erfgoed. Daarbij werken we op verschillende schaalniveaus: van de schaal van cultuurlandschappen tot de schaal van historische tuinen en parken.

 

In ons werk vormt het verhaal van het verleden het uitgangspunt: we gaan uit van het DNA van het groene erfgoed en de karakteristieke kenmerken van de historische landschappen, parken en tuinen en monumentale dorpen en steden. Veel belang hechten we aan het verbinden van de historische, huidige en toekomstige situatie. Dit doen we door onderzoek te combineren met uitvoering en daarbij altijd aandacht te schenken aan publieksbereik. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe verhaallijnen, realiseren we inspirerende eindproducten met hoogwaardige cartografische visualisatie en werken we graag samen werken met bewoners, eigenaren, ondernemers en beleidsmakers. Gezamenlijk delen we nieuwe verhalen en ontsluiten we de potentiele mogelijkheden van het groene erfgoed.

 

Onze kennis zetten we in voor historische onderzoeken, herstelplannen, waardestellingen en toegepast onderzoek. Daarnaast hebben we ervaring met het initiëren van projecten, zijn we bekend met subsidieregelingen en fondsen en kunnen we ideeën omzetten in concrete en financieel gedekte projecten.

Els van der Laan - Landschapsarchitect BNT
Karin Bevaart
Willemieke Ottens - Landschapshistoricus MA
Jelmer Bokma - Cartografie/DTP-er
Hester Wolters

  • Els van der Laan - 06 11355090 |
  • Karin Bevaart - 06 45606819 |
  • info@groeneheritage.nl